กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร


กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร  จำนวน   31  กลุ่ม

 

1.    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านบ๋าเจริญ
2.    โครงการการส่งเสริมข้าวอินทรีย์บ้านหนองมะแซว
3.    โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพบ้านห้วยไร่
4.    โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านปริญญา
5.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหินโงม
6.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองหินใต้
7.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวอินทรีย์บ้านหนองแฝก
8.    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านดงสีโทน้อย
9.    ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดงสุวรรณ
10.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านคำมะโค้ง
11.    ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
12.    โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ หมู่ 4
13.    โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพ หมู่ 3, 15
14.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านวังแคน
15.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวคุณภาพ หมู่ 11 บ้านน้ำคำพัฒนา
16.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโปโล
17.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวคุณภาพบ้านไร่
18.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
19.    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านนาอุดม หมู่ 3
20.    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านนาเยีย
21.    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านนายม
22.    ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองแห่ หมู่ 1
23.    โครงการผลิตข้าวอินทรีย์บ้านพัฒนาสามัคคี
24.    โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพบ้านนาคำ
25.    โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวอินทรีย์บ้านแก้งกฐิน
26.    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านดงสุวรรณ
27.    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านหนองเรือ
28.    ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาหมอม้า
29.    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพบ้านนาหมอม้า
30.    กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์บ้านบ่อบุ
31.    กลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านสร้างนกทา

5 ตุลาคม 58 13:44:58