หมู่บ้านหมอลำ

หมู่บ้านหมอลำ
 

 

      ก่อตั้งเมื่อ  16  กรกฎาคม  2546 ตามโครงการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ จังหวัดอำนาจเจริญ  มีคณะกรรมการดำเนินงาน 38 คน มีบ้านพักเข้าร่วมโครงการ 40 หลัง มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการจังหวัด หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.บ.ต. ครู อาจารย์ เจ้าอาวาสวัด หัวหน้าหน่วยงานราชการในชุมชน    ปี 2547 ได้รับการอบรมสมาชิกการเป็นเจ้าของบ้านที่ดี จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ปี 2548 ได้รับงบประมาณ  150,000  บาท  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาจัดโครงการอบรมเทคนิคการซ่อมบูรณะอาคาร  รุ่นที่ 5 ให้แก่พี่น้องในชุมชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ซ่อมบ้านโบราณ ใช้เป็นบ้านพักโฮมสเตย์ และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์นิทรรศการวัตถุโบราณไว้ในบ้านนั้นด้วย จำนวน 8 หลัง พร้อมทั้งพัฒนาฝีมืองานหัตถกรรมชาวบ้าน ให้ได้มาตรฐาน  และจัดทำแผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์ประวัติหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยว ทำแผนที่ท่องเที่ยวในชุมชน ทำป้ายบอกทางไปสถานที่ต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีตลอดมา ปี 2549 ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาจัดโครงการอบรมเทคนิคการซ่อมบูรณะอาคาร  รุ่นที่ 6   จำนวน 150,000 บาท เพื่อซ่อมบำรุงวิหารช่างญวน และได้รับงบประมาณจากสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน  200,000  บาท เพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตสินค้าจำหน่าย

 

ปี 2549 ชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ปี 2549 ชุมชนได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านโอทอป อันดับที่ 1 ของจังหวัดอำนาจเจริญ

 

      เริ่มตั้งแต่ ปี  2549  ชุมชนได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ไปถ่ายทำรายการถ่ายทอดทางทีวี หนังสือพิมพ์  วารสาร  หลายครั้ง  เช่น รายการรักบ้านเกิด   รายการรอบภูมิภาค รายการอยู่อย่างอีสาน  รายการหัวใจสะพายเป้ รายการเที่ยวละไมทั่วไทย รายการที่นี่หมอชิต รายการชุมชนต้นแบบ  รายการบางอ้อ  รายการเรื่องของเรื่อง  รายการส่องท้องถิ่นไทย รายการทั่วถิ่นแดนไทย  รายการด้วยลำแข้ง  ออกรายการวิทยุ กทม. รายการร่วมด้วยช่วยกัน  ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  เดลินิวส์ วารสาร NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับ มิ.ย.50  หนังสือ ฅ คน  และวารสารท้องถิ่นอื่น ๆ

 

ปี 2550  วันที่  7 – 10 มิถุนายน  2550  ได้รับเกียรติจากสำนักงานการท่องเที่ยวนำหมอลำน้อยไปร่วมแสดงในงานเทศกาลท่องเที่ยวไทย ปี 50 ที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง จนปัจจุบันหมู่บ้านปลาค้าว ได้นามเรียกขานเป็น หมู่บ้านหมอลำ

5 ตุลาคม 58 20:17:25